Humor losowo
- Klaudia przegląda się w lusterku.
- A wie pani, że jedno ucho mam większe, a drugie mniejsze?
- O! Nie zauważyłam.
- No, bo jedno ucho mam po tacie, a drugie po mamie.
- A pani o tym to z Internetu wie? - pyta dziecko.
Ale, o czym? – No, na przykład o 12 miesiącach?
Po powrocie z podwórka Maciuś stwierdza:
- Na podwórku było tak zimno, że aż się spociłem.

Przedszkola w Polsce

dział: przedszkole

Wychowanie przedszkolne to pierwszy etap kształcenia w systemie oświaty. Obejmuje ono dzieci w wieku 3-6 lat i realizowane jest w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz od roku 2008/2009 również w zespołach wychowania przedszkolnego i punktach przedszkolnych. Przedszkola przeznaczone są dla dzieci w wieku 3-6 lat, zespoły wychowania przedszkolnego i punkty przedszkolne - dla dzieci w wieku 3-5 lat, a oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - głównie dla dzieci sześcioletnich.

W roku szkolnym 2010/2011 funkcjonowało 19,1 tys. (18,3 tys. w roku ubiegłym) formalnie zarejestrowanych placówek wychowania przedszkolnego: 8,8 tys. przedszkoli, 9,1 tys. oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, 0,1 tys. zespołów wychowania przedszkolnego oraz 1,1 tys. punktów przedszkolnych. W stosunku do roku ubiegłego liczba placówek zwiększyła się o 4,5%, przy czym szczególny wzrost odnotowano w liczbie punktów przedszkolnych, których przybyło 414, z czego 233 to placówki na wsi. Przedszkola stanowiły 46,1% wszystkich placówek wychowania przedszkolnego. Większość przedszkoli zlokalizowana była w miastach (67,1%). Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych stanowiły 47,4% wszystkich placówek i dominowały na wsi (76,3% wszystkich istniejących).

W roku szkolnym 2010/2011 w ramach systemu oświaty wychowaniem przedszkolnym objęto 1059,3 tys. dzieci, tj. o 65,1 tys. więcej niż w roku poprzednim. W grupie wiekowej 3 - 6 lat wychowaniu przedszkolnemu podlegało 69,9% dzieci (wobec 67,3% rak wcześniej). W miastach do placówek uczęszczało 83,6% dzieci (wzrost o 2,1 pkt. proc.), a na wsi 51,2% (wzrost o 3,0 pkt. proc.).

W grupach .zerowych" w przedszkolach oraz w klasach „zerowych" w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych przygotowywało się do zajęć szkolnych 86,7% wszystkich sześciolatków (91,2% rok wcześniej). Od roku szkolnego 2009/2010 dzieci sześcioletnie na podstawie ustawy z dnia 19 marca 2009 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty5, uzyskały możliwość rozpoczęcia edukacji w szkole podstawowej za zgodą rodziców i dyrektora szkoły, dlatego ich liczba w placówkach wychowania przedszkolnego systematycznie maleje. Do roku szkolnego 2009/2010 o przyjęciu sześciolatka do szkoły podstawowej decydował dyrektor szkoły w oparciu o opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej.

W roku szkolnym 2010/2011 64,6% dzieci w wieku 3-5 lat brało udział w zajęciach przedszkolnych.

Do placówek wychowania przedszkolnego uczęszczała niewielka liczba dzieci niepełnosprawnych. Stanowiły one jedynie 0,9% wszystkich przedszkolaków. Organizowane są dla nich przedszkola specjalne; obecnie są 104 takie placówki (o 21 więcej niż w roku ubiegłym).

źródło: GUS

data ostatniej modyfikacji: 2012-08-29 09:21:42
Polityka Prywatności