Humor losowo
Pani w przedszkolu omawia temat wiosny. Zadaje dzieciom pytanie:
- Jakie są oznaki wiosny?
Na to Kuba odpowiada bez zastanowienia:
- Kaloryfery przestają grzać!!!
Do 3-letniego Adasia przyszli dziadkowie w odwiedziny. Babcia mówi do Adasia:
- Adasiu, tu masz pieniążki do kieszonki i sobie coś kup.
Na to Adaś:
- Babciu, ale ja mam dwie kieszonki!
Pani nauczycielka pomaga dziecku założyć wysokie, zimowe butki. Szarpie się, męczy, ciągnie...
- No, weszły!
Spocona siedzi na podłodze, dziecko mówi:
- Ale mam buciki odwrotnie...
Pani patrzy, faktycznie! No to je ściągają, mordują się, sapią... Uuuf, zeszły! Wciągają je znowu, sapią, ciągną, ale nie chcą wejść..... Uuuf, weszły!
Pani siedzi, dyszy a dziecko mówi:
- Ale to nie moje buciki....
Pani niebezpiecznie zwężyły się oczy. Odczekała i znowu szarpie się z butami... Zeszły!
Na to dziecko :
-...bo to są buciki mojego brata ale mama kazała mi je nosić.
Pani zacisnęła ręce mocno na szafce, odczekała, aż przestaną jej się trząść, i znowu pomaga dziecku wciągnąć buty. Wciągają, wciągają..... weszły!.
- No dobrze - mówi wykończona pani - a gdzie masz rękawiczki?
- W bucikach...

Przedszkola w liczbach

Wychowanie przedszkolne w roku szkolnym 2014/2015

dział: przedszkole

W roku szkolnym 2014/2015 funkcjonowało 21,7 tys. (21,5 tys. w roku poprzednim) formalnie zarejestrowanych placówek wychowania przedszkolnego: 10,9 tys. przedszkoli (wzrost o 0,5 tysiąca), 8,6 tys. oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, 0,1 tys. zespołów wychowania przedszkolnego oraz 2,0 tys. punktów przedszkolnych.

W stosunku do roku 2013/2014 liczba wszystkich placówek zwiększyła się o 0,8%. Wzrost odnotowano jedynie w liczbie przedszkoli, których przybyło 503 (co stanowiło przyrost o 4,8%) – w tym 175 placówek na wsi. W przypadku pozostałych typów placówek ich liczba spadła, jednak nie więcej niż o 0,1%. Przedszkola stanowiły ponad połowę (50,5%) wszystkich placówek wychowania przedszkolnego, z czego ponad 2/3 wszystkich przedszkoli zlokalizowanych było w miastach (66,9%). Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych stanowiły 39,7% wszystkich typów placówek, z czego prawie 3⁄4 z nich zlokalizowana była na wsi. Zespoły wychowania przedszkolnego oraz punkty przedszkolne stanowiły natomiast niespełna 10% wszystkich placówek, z czego 62,0% zlokalizowanych było na wsi.

W roku szkolnym 2014/2015 w ramach systemu oświaty wychowaniem przedszkolnym objętych było 1 236,3 tys. dzieci, tj. o 60,9 tys. mniej niż w roku poprzednim. Tak duży spadek liczby dzieci w wychowaniu przedszkolnym, spowodowany jest przede wszystkim z reformą w systemie oświaty wiążącą się z obowiązkowym pójściem z początkiem roku szkolnego 2014/2015 do I klasy szkoły podstawowej dzieci 6-letnich, urodzonych w pierwszej połowie roku 2008.

W związku z obowiązkiem szkolnym, którym zostały objęte dzieci 6-letnie urodzone w pierwszej połowie 2008 roku, należy zwrócić uwagę na fakt, że odsetek dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2014/2015 liczony jest w stosunku do liczby ludności w wieku 3-5 i połowy liczby dzieci 6-letnich. W poprzednim roku szkolnym uwzględniana była pełna liczba dzieci 6-letnich. Zatem do placówek wychowania przedszkolnego uczęszczało 82,3% dzieci w grupie wiekowej 3−6 lat (wobec 75,3% rok wcześniej; dla porównania wskaźnik ten dla pełnej liczby dzieci w wieku 3-6 lat w roku szkolnym 2014/2015 wyniósłby 71,7%). W miastach wskaźnik ten wyniósł 95,6% (84,4% w roku poprzednim), a na wsi 64,0% (wobec 58,6% w roku poprzednim.). W grupie wiekowej 3-5 lat, odsetek dzieci objętym wychowaniem przedszkolnym wyniósł 79,4% (92,9% w miastach i 60,8% na wsiach).

Wskaźnik upowszechniania edukacji przedszkolnej wśród dzieci 3-4-letnich w Polsce wyniósł 71,6%. Zwiększył się zatem o 7,4 pkt. proc. Jest to spowodowane faktem, iż od 1 września 2015 roku, zgodnie ze zmianą ustawy o systemie oświaty wszystkie dzieci 4-letnie mają mieć zagwarantowane miejsce w placówce wychowania przedszkolnego, a dzieci 6-letnie, które obowiązkowo poszły do szkoły podstawowej zwolniły miejsca dla młodszych dzieci. Podobnie jak w kilku poprzednich latach najwięcej wśród dzieci w tym wieku uczęszczało do placówek wychowania przedszkolnego w województwach: opolskim – 83,2%, mazowieckim oraz śląskim – po 77,6%, natomiast najmniej w województwach warmińsko-mazurskim – 58,7% oraz kujawsko- -pomorskim – 61,6%.

data ostatniej modyfikacji: 2017-02-01 19:34:26
Polityka Prywatności